Pudełko na żywność, z kolorowym wiekiem

16.90 

SKU: DA21331 Kategoria:

Opis

Pojem­nik na żyw­ność z prze­zro­czy­ste­go pla­sti­ku z zie­lo­nym wie­kiem, w pokryw­ce obro­to­wy otwór, po bokach tło­cze­nie dla łatwe­go chwy­tu. Nada­je się do zmy­war­ki, mikro­fa­lów­ki, zamra­żar­ki i lodówki.
Obję­tość 900 ml, 14,5 x 9 x 13 cm.