PENTILOFFKA, ołówek automatyczny 0,7 mm

4.46 

SKU: DA10642 Kategoria:

Opis

PENTILOFFKA to auto­ma­tycz­ny ołó­wek z gumo­wa­nym uchwy­te­mi meta­lo­wym mecha­ni­zmem do prze­miesz­cza­nia wkła­du 0,7 mm,gumka z nasad­ką ochron­ną u góry, meta­lo­wy klips do mocowania.