Temperówka stołowa ręczna

37.90 

SKU: DA29211 Kategoria:

Opis

Sto­ło­wa ręcz­na tem­pe­rów­ka do ołów­ków o śred­ni­cy do ok. 0,9 cm, z wyso­kiej jako­ści sta­lo­wym nożem i dużym pojem­ni­kiem na “tro­ci­ny”, w kom­ple­cie mate­riał mocu­ją­cy do sto­łu. Wymia­ry: szer. 5,5 x wys.7 (z rącz­ką 10,5 cm x 10 cm).

 

wyso­kiej jako­ści sta­lo­wy nóż dla lep­szych rezultatów
duży pojem­nik na odpa­dy dla dłuż­sze­go użytkowania
w zesta­wie mate­riał mocu­ją­cy do stołu