Zestaw 2 szt. EKO uniwersalny żel do prania białego i kolorowego, UNIVERSE ecoSENSITIVE

77.07 

SKU: TS9044C Kategoria:

Opis

Żel do łagod­ne­go pra­nia bia­łych i kolo­ro­wych ubrań, odpo­wied­ni tak­że do skó­ry wraż­li­wej. NOWY EKO SKŁAD! Zawie­ra deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, posia­da sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł!