EKO żel do łagodnego prania odzieży dziecięcej, BABYDOO ecoSENSITIVE

46.26 

SKU: TS9041 Kategoria:

Opis

Śro­dek do łagod­ne­go pra­nia odzie­ży dzie­cię­cej, dzia­ła na bia­łe, kolo­ro­we i ciem­ne pra­nie. NOWY EKO SKŁAD! Zawie­ra deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, posia­da sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źró­deł! Jest odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej, dla nie­mow­ląt i osób z pro­ble­ma­mi skórnymi.