Płyn zmiękczający, PRINCESS, L’AVIVAGE®

18.90 

SKU: TA0645 Kategoria:

Opis

Zmięk­cza­ją­cy płyn do płu­ka­nia L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia w pral­ce lub  przy pra­niu ręcz­nym. PRINCESS- zapach inspi­ro­wa­ny jest kró­lew­skim życiem, a dzię­ki swo­je­mu skła­do­wi zdo­ła prze­nieść w kra­inę fan­ta­zji i marzeń.