2 szt. intensywny środek do czyszczenia i nabłyszczania powłok nierdzewnych XONOX INOX

46.90 

SKU: NW00782 Kategoria:

Opis

Tłuszcz, odci­ski pal­ców i brud na sta­li nie­rdzew­nej? Żaden pro­blem! Roz­wią­żesz to zręcz­nie i z łatwo­ścią. Ten inten­syw­ny śro­dek do czysz­cze­nia i pole­ro­wa­nia powierzch­ni nie­rdzew­nych jest nie­zbęd­nym pomoc­ni­kiem w domu oraz miej­scu pra­cy. Połysk jak bły­ska­wi­ca i żad­nych odci­sków pal­ców! Czy­stość i pole­ro­wa­nie w jednym.