GOLD&SILVER INTENSIVE intensywny środek do czyszczenia złota i srebra

27.90 

SKU: HI0192 Kategoria:

Opis

Bar­dzo łatwe uży­cie 1 step effect- czysz­czo­ny przed­miot umie­ścić w kąpie­li, pozwo­lić chwi­lę dzia­łać i wysu­szyć powierzchnię.