GOLD&SILVER&BRASS POLITURE nabłyszczacz złota, srebra i mosiądzu, 3 in 1

24.29 

SKU: HP0193 Kategoria:

Opis

Czy­ści i jed­no­cze­śnie zapew­nia sku­tecz­ną ochro­nę (clean&care). Shi­nex GS zapew­nia połysk wszyst­kich meta­li szla­chet­nych, w tym złota.