Środek do usuwania cementowych i wapiennych powłok po malowaniu ECO CEMENTEX

22.68 

SKU: HC0571 Kategoria:

Opis

Pomo­że Ci w sprzą­ta­niu po malo­wa­niu, z łatwo­ścią usu­nie powło­ki cemen­to­we i wapien­ne po malo­wa­niu. Decal­cium usu­wa związ­ki kamie­nia wod­ne­go. Ma nie­zwy­kle sil­ne dzia­ła­nie czysz­czą­ce inva­si­ve clean.