Wymienna nakładka prostokątna z mikrofibry, do mopa płaskiego

27.90 

SKU: DA7976 Kategoria:

Opis

Wymien­na ście­recz­ka bia­ło-nie­bie­ska (wymia­ry: 34 x 16 cm) z chłon­ne­go mikrow­łók­na, pasu­je do mopów automatycznych.
 

 

wymien­ne ście­recz­ki mogą być sto­so­wa­ne do auto­ma­tycz­nych mopów skła­da­nych DA75001DA7500 (o wymia­rach x 32 x 12 x 14,5 cm);
sko­rzy­stasz z nich tak­że, jeśli masz w domu zestaw obro­to­we­go super mopa CENTRI & WASH 3w1 DA87861 .