Nożyczki z zaokrąglonym szpicem, do włosów w nosie, uszach i do paznokci

10.90 

SKU: FC8632 Kategoria:

Opis

Okrą­gły szpic chro­ni przed ska­le­cze­niem. Ide­al­ne do przy­ci­na­nia wło­sów w nosie, uszach, przy­ci­na­nia paznok­ci. Zaokrą­glo­na koń­ców­ka zapo­bie­ga ska­le­cze­niu się pod­czas przy­ci­na­nia. Nożycz­ki spraw­dzą się pod­czas manicure.
Wymia­ry: dłu­gość cał­ko­wi­ta 8,7 cm, dłu­gość ostrza 2 cm.
Wska­zów­ka: to ide­al­ne nożycz­ki do przy­ci­na­nia paznok­ci dzieciom.