INTIMWELLNESS żel do masażu i lubrykant z aloe vera

27.90 

SKU: IW8735 Kategoria:

Opis

Żel nawil­ża­ją­cy odpo­wied­ni do masa­żu cia­ła i użyt­ku w miej­scach intym­nych. Na bazie wody, zapew­nia dłu­go­trwa­łe nawil­że­nie i więk­szą przy­jem­no­ść­ze zbli­żeń intym­nych. Roz­pusz­czal­ny w wodzie, nie podraż­nia i nie lepi się. Odpo­wied­ni do akce­so­riów z serii INTIMWELLNESS i do użyt­ku z prezerwatywą.