Widelec ROYAL, ze stali szlachetnej

8.05 

SKU: FC32653 Kategoria:

Opis

Wide­lec z 4 ząb­ka­mi, dłu­gość 20 cm, wyko­na­ny w masyw­nej kon­struk­cji z uszla­chet­nio­nej sta­li polerowanej.