Widelec z 4 ząbkami MASSIVE, ze stali szlachetnej

15.37 

SKU: FC32662 Kategoria:

Opis

Wide­lec z 4 ząb­ka­mi, dłu­gość 20,5 cm, wyko­na­ny w masyw­nej kon­struk­cji ze szla­chet­nej sta­li pole­ro­wa­nej i szczotkowanej.