400 ml dwuścienny TERMO kubek BOROSIL

43.19 

Opis

TERMO kubek wyko­na­ny z boro­krze­mo­we­go szkła dwu­ścien­ne­go, pojem­ność 400 ml, 12,5 x 9,5 x 13,5 cm.

Utrzy­ma ide­al­ną tem­pe­ra­tu­rę napo­ju przez dłu­gi czas!

 

Pojem­ność 400 ml

nada­je się do przy­go­to­wa­nia kawy lat­te mac­chia­to, frap­pé i innych gorą­cych oraz zim­nych napojów
podwój­na ścian­ka utrzy­ma ide­al­ną tem­pe­ra­tu­rę napo­ju przez dłu­gi czas
dzię­ki wła­ści­wo­ściom ter­mo­izo­la­cyj­nym dwu­ścien­ne­go dmu­cha­ne­go szkła zewnętrz­na war­stwa szklan­ki pozo­sta­je chłod­na, więc się nie oparzysz!

DOSKONAŁA PRZYJEMNOŚĆ Z PYSZNEJ KAWYZIMNEGO DRINKA 

 

 

świet­nie pasu­je do poda­wa­nia chłod­nych mie­sza­nych drin­ków, domo­wych lemo­niad i innych zim­nych napojów