45 cm krągła taca nierdzewna do serwowania

56.90 

Opis

Okrą­gła taca do ser­wo­wa­nia ze sta­li nierdzewnej.Wymiary: śred­ni­ca 45 cm, wyso­kość 3 cm.

Nie­rdzew­na taca do serwowania

prak­tycz­na taca ze sta­li nie­rdzew­nej do poda­wa­nia owo­ców, warzyw, kana­pek, sło­nych oraz słod­kich pyszności…
masyw­na nie­rdzew­na kon­struk­cja z błysz­czą­cej sta­li nierdzewnej