PLECAK, odblaskowo świecący pod wpływem światła, CHAMELEON GEOMETRIC

186.79 

SKU: FC27893 Kategoria:

Opis

BĄDŹCIE ORYGINALNISTYLOWI, PO PROSTU IN!

PLECAK CHAMELEON GEOMETRIC

sty­lo­wy odbla­sko­wo świe­cą­cy mod­ny ple­cak z geo­me­trycz­ny­mi wzorami
w ciem­no­ści pod wpły­wem świa­tła roz­świe­ci się odbla­sko­wa powierzchnia
zamy­ka­nie na klap­kę z pla­sti­ko­wą klam­rą, wewnątrz jed­na duża komo­ra ze ścią­ga­niem na sznur­ki i sto­per, tek­styl­na pod­szew­ka, wewnątrz dwie otwar­te mniej­sze kie­sze­nie i jed­na kie­szon­ka na suwak,
regu­lo­wa­ne nylo­no­we paski i uchwyt do prze­no­sze­nia czy powieszenia.

Mate­riał: PU/PES.Wymiary: 34 x 14 x 31 cm.