Uniwersalna saszetka / nerka

30.81 

SKU: DA20831 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­na prak­tycz­na saszet­ka / ner­ka posia­da kie­szeń na tele­fon z otwo­rem na słuchawki,uchwyt na butel­kę (śred­ni­ca oko­ło 6,5 cm) z obwo­do­wą gumą wewnątrz dla bez­piecz­ne­go­za­mo­co­wa­nia butel­ki oraz kie­szeń na dro­bia­zgi, moco­wa­na na regu­lo­wa­ny pas wokół talii­za­pi­na­ny na pla­sti­ko­wą klam­rę. Przy­jem­ny nie­prze­ma­kal­ny mate­riał, prze­zna­czo­na do wszyst­ki­chak­tyw­no­ści upra­wia­nych na zezw­nątrz oraz trekkingowych.
Wymia­ry etui 42,5 x 20 cm, obwód paska i ner­ki wokół talii od ok. 62–104 cm.