Myjka gąbka do mycia pleców

24.29 

SKU: FC27432 Kategoria:

Opis

Myj­ka gąb­ka do mycia ple­ców z dłu­gim uchwy­temz utwar­dzo­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go z moż­li­wo­ścią zawieszenia.Wymiary: gąb­ka ok. 11 x 13 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta 38 cm.
Zapew­ni Ci ide­al­ne oczysz­cze­nie całe­go cia­ła, a tak­że przy­jem­nie podra­pie po plecach.