12 szt. kosmetyczne gąbeczki do makijażu

18.90 

SKU: FC27022 Kategoria:

Opis

12 szt. kosme­tycz­ne gąb­ki do maki­ja­żu, z deli­kat­ne­go syn­te­tycz­ne­go latek­su w prak­tycz­nym pla­sti­ko­wym pudeł­ku. Wymia­ry: etui 9 x 11,5 x 2,6 cm, gąbecz­ka 4 x 5 cm (gru­bość 0,6 mm).

MAKE-UP BEZ SKAZY! Nigdy wię­cej brud­nych palców.PRZYJEMNY MIĘKKI MATERIAŁ!

Gąb­ki kosmetyczne

dopa­su­ją się do powierzch­ni skó­ry, pro­duk­ty nie gro­ma­dzą się w drob­nych nie­do­sko­na­ło­ściach cery
możesz nimi nano­sić flu­id (płyn­ny i kom­pak­to­wy), korek­tor, puder, bron­zer i róż

Użytkowanie:1. zwilż gąb­kę przed użyciem2. nałóż flu­id w kil­ku punk­tach na twarz i roz­pro­wadź gąb­ką do zaniknięcia3. po uży­ciu wypierz gąb­kę w deli­kat­nie mydla­nej wodzie i pozo­staw do wyschnięcia