Powiększające lusterko kosmetyczne, z przyssawkami

22.68 

SKU: FC23732 Kategoria:

Opis

Powięk­sza­ją­ce luster­ko kosme­tycz­ne z przyssawkami,ze szcze­gó­ło­wym kil­ku­krot­nym powiększeniem.
Powięk­sze­nie 5x, śred­ni­ca 14 cm.

Powięk­sze­nie 5x

uła­twi Ci dema­ki­jaż i makijaż
zoba­czysz każ­dy szcze­gół cery
z jego pomo­cą malo­wa­nie będzie zabawą

Z tyłu dwie przy­ssaw­ki dla pro­ste­go moco­wa­nia do gład­kich powierzch­nii otwór do ewen­tu­al­ne­go solid­ne­go zawie­sze­nia na śru­bie lub haku. 
“Łatwa insta­la­cja! Dzię­ki dwóm przy­ssaw­kom zamo­cu­jesz je prak­tycz­nie wszę­dzie (lustra, płytki)!…”