Szczotka do mycia pleców

19.75 

SKU: FC25394 Kategoria:

Opis

Szczot­ka do mycia ple­ców z deli­kat­nym wło­siem i dłu­gim uchwy­tem z utwar­dzo­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go z moż­li­wo­ścią zawieszenia.
Wymia­ry: szczot­ka 7 x 9 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta 38 cm.