ŻABKA Pisuar dla chłopców

38.13 

SKU: DA20451 Kategoria:

Opis

ŻABKA Pisu­ar dla chłop­ców z dwie­ma przy­ssaw­ka­mi do zamo­co­wa­nia na ścia­nie, wyj­mo­wa­na wewnę­trzy pla­sti­ko­wy zbior­nik z kołowrotkiem.
 

Wewnętrz­ną część moż­na wyjąć dla łatwe­go wyle­wa­nia i mycia.

pod­czas wyko­ny­wa­nia potrze­by obra­ca się mały kołowrotek
pisu­ar za pomo­cą 2 przy­ssa­wek łatwo przy­cze­pisz do ścia­ny na dowol­nej wysokości

 
Wyko­na­na z odpor­ne­go, moc­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry cał­ko­wi­te: 21 x 15 x 29 cm,pojemnika wewnętrz­ny: pojem­ność ok. 600 ml, 15,5 x 14 x 26 cm.