TorebkoŁad organizer do torebki

19.75 

SKU: FC20493 Kategoria:

Opis

TOREBKOŁAD czar­ny. Jed­na duża, cen­tral­na kie­szeń z dwo­ma bocz­ny­mi kie­sze­nia­mi na suwak.Po bokach dzie­sięć kie­sze­ni o róż­nych roz­mia­rach, dwa prak­tycz­ne uchwy­ty do prze­no­sze­nia z toreb­ki do torebki.
Z boku nipy, któ­re moż­na spiąć, by uzy­skać bar­dziej kom­pak­to­wy rozmiar.
Mate­riał: 100% PES (wygod­na zmy­wal­na tkanina).
Wymia­ry: zło­żo­ny 27,5 x 0,5 x 17 cm; roz­ło­żo­ny 27,5 x 9 x 17 cm.