TOREBKA CROSSBODY, odblaskowo świecąca pod wpływem światła, CHAMELEON GEOMETRIC

112.99 

SKU: FC27895 Kategoria:

Opis

BĄDŹCIE ORYGINALNISTYLOWI, PO PROSTU IN!

 

Toreb­ka CHAMELEON GEOMETRIC

sty­lo­wa odbla­sko­wo świe­cą­ca mod­na toreb­ka cross­bo­dy z geo­me­trycz­ny­mi wzorami
w ciem­no­ści pod wpły­wem świa­tła roz­świe­ci się odbla­sko­wa powierzchnia
z zapię­ciem na nap, tek­styl­na pod­szew­ka, wewnątrz prze­dzie­lo­na na dwie czę­ści więk­szą kie­sze­nią na zamek, w środ­ku bocz­na kie­szon­ka zapi­na­na suwa­kiem i 2 prze­gród­ki na tele­fon, odpi­na­ny regu­lo­wa­ny pasek przez ramię o dłu­go­ści ok. 70 – 125 cm.

Mate­riał: PU/PES.Wymiary: 25,5 x 4 x 17 cm.