3w1 szampon dla mężczyzn do włosów, ciała i brody FUTURE MEN® PLATINUM

18.90 

SKU: FC0739 Kategoria:

Opis

3w1 szam­pon dla męż­czyzn FUTURE MEN® PLATINUM do wło­sów, cia­ła i bro­dy 250 ml.

PLATINUM
to świe­ży, męski, drzew­ny zapach, w któ­rym skry­wa się man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, limon­ka i ele­mi. Wykoń­cze­nie sta­no­wi połą­cze­nie cedru, paczu­li, wani­lii, mchu i ambry.

 Typ zapa­chu: męski, świe­ży, drzewny
Gło­wa: man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, limon­ka, elemi
Ser­ce: gera­nium, ele­mi, ambra, cytrusy
Pod­sta­wa: cedr Texas, paczu­la, wani­lia, mech, ambra

JEDNA TUBA DO WSZYSTKIEGO!

 

 

spe­cjal­nie stwo­rzy­li­śmy żel pod prysz­nic, któ­ry możesz uży­wać zarów­no do cia­ła, wło­sów i zarostu
zawie­ra kera­ty­nę, pantenol
wyciąg z bawełny
eks­trak­ty roślin­ne, wita­mi­ny B5B6

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.