Kosmetyczne mydło z olejem kokosowym i wysoką zawartością gliceryny, HONORÉ

27.90 

SKU: FC0589K Kategoria:

Opis

Mydło kosme­tycz­ne z ole­jem koko­so­wym oraz wyso­ką zawar­to­ścią gli­ce­ry­ny, bez SLSSLES przy­no­si skó­rze wie­le korzyści.