Wieko dużego naczynia 10 l, ROBOTHEUM® 1500 W

46.26 

SKU: EL332411 Kategoria:

Opis

1 szt. prze­zro­czy­sta pokryw­ka naczy­nia, z odpor­ne­go pla­sti­ku. Śred­ni­ca 28 cm.