Wieko naczynia 5 l, ROBOTHEUM® 1000 W

46.26 

SKU: EL332511 Kategoria:

Opis

1 szt. prze­zro­czy­sta pokryw­ka naczy­nia, z odpor­ne­go pla­sti­ku. Śred­ni­ca 23,5 cm (z otwo­rem do podawania/dosypywania żyw­no­ści ok. 27 cm).