Kurzawka 2w1, dwustronna

14.90 

SKU: DA75883 Kategoria:

Opis

Z jed­nej stro­ny deli­kat­na mikro­fi­bra (dłu­gość 7,5 cm), z dru­giej stro­ny wło­sie (dłu­gość 2,5 cm),aby wyczy­ścić trud­no dostęp­ne miej­sca (np. pilo­ty, kla­wia­tu­ry i inne „przy­ci­ski”).