Dwustronna miarka na płynną i sypką żywność

27.90 

SKU: DA6446 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­na dwu­stron­na kon­struk­cja z anty­po­śli­zgo­wą czę­ścią TPR.Miarki są dru­ko­wa­ne na powierzch­ni – mniej­sza część od 10 do 100 ml i więk­sza od 100 do 500 ml.Wysokość 18 cm, sze­ro­kość 15 cm, utwar­dzo­ne prze­zro­czy­ste two­rzy­wo sztuczne.
Zale­ca­my do odmie­rza­nia wody, mle­ka, śmie­ta­ny, ole­ju, octui innych płyn­nych oraz syp­kich pro­duk­tów spożywczych.