Literki i cyferki zestaw 36 szt. foremek do wykrawania

30.81 

SKU: DA6042 Kategoria:

Opis

Zapew­nią ory­gi­nal­ność każ­de­go cia­sta, ale tak­że kla­sycz­nych dese­rów, któ­re upieczesz.Oznacz każ­dy kawa­łek lite­rą odpo­wia­da­ją­cą jego wła­ści­cie­lo­wi. Uro­czy­sto­ści są oczy­wi­stym­wy­bo­rem do uży­wa­nia wykra­wa­czy. 26 liter + 10 nume­rów zapa­ko­wa­nych w prak­tycz­nym zamy­ka­nym pudełku.Długość każ­dej forem­ki ok. 5 cm, wyso­kość oko­ło 1,3 cm, mate­riał: utwar­dzo­ny pla­stik, mix kolorów*.
* Kom­bi­na­cja kolo­rów każ­de­go zesta­wu jest losowa.Nie musi zga­dzać się ze zdjęciem.