Zmywalna mata rysunkowa + 6 kolorowych pisaków

29.99 

SKU: DA29062 Kategoria:

Opis

Zmy­wal­na mata rysun­ko­wa + 6 kolo­ro­wych pisa­ków. Moż­na prać w pral­ce. Wymia­ry: 48 x 47 cm.
Rysun­ko­wa pod­kład­ka wspie­ra pre­cy­zję i kre­atyw­no­śćo­raz może pozy­tyw­nie wpły­nąć na dzie­cię­cą kon­cen­tra­cję i koor­dy­na­cję ruchową.

 

mata rysun­ko­wa dla zabaw­ne­go malo­wa­nia pisakami
poko­lo­ruj naszki­co­wa­ny obra­zek flamastrami
po poma­lo­wa­niu pod­kład­kę moż­na wyprać i ryso­wać ponownie

Po poma­lo­wa­niu matę moż­na wyprać i ryso­wać ponownie!
Prze­zna­czo­no dla dzie­ci powy­żej 3 roku życia. Mate­riał: PES.
Moż­na prać w pral­ce w chłod­nej wodzie, bez deter­gen­tu na deli­kat­nym cyklu ze sła­bym wirowaniem.