Duży nóż plastikowy, do sałatek i ciast

7.49 

SKU: DA6018 Kategoria:

Opis

Pod­czas kro­je­nia sała­ty zwy­kłym nożem warzy­wo tra­ci część wita­min! Pla­sti­ko­wy nóż jest ide­al­nym roz­wią­za­niem tego pro­ble­mu. Spraw­dzi się rów­nież przy kro­je­niu zim­nych dań, ciast, dese­rów, rolad, gala­ret­ki itd.
Posia­da zawiesz­kę (zie­lo­ny) . Dłu­gość ostrza ok 19 cm, cał­ko­wi­ta dłu­gość oko­ło 30 cm.