MAGIC CUBE DEDRA, łamigłówka

56.90 

SKU: DA39191 Kategoria:

Opis

Wyrusz w nie­koń­czą­cą się podróż logicz­ne­go myśle­nia. Ta kul­to­wa łami­głów­ka ofe­ru­je nie­koń­czą­ce się godzi­ny zaba­wy i wyzwań dla wszyst­kich grup wiekowych.