Notatnik/notes Dedra RED VELVET A5 odpowiedni do zapisywania zamówień, 50 arkuszy

7.49 

SKU: AA0228 Kategoria:

Opis

Posłu­ży Ci jako note­sik, „książ­ka do zama­wia­nia” lub notat­nik na pomy­sły. Zmie­ści się do każ­dej toreb­ki lub siat­ki- wygod­ny for­mat A5 (148 × 210 mm).Red Velvet z kolek­cji Gold Line to dia­ment wśród zapachów.
Na każ­dej stro­nie znaj­dziesz pole do wypeł­nie­nia nazwy notat­ki, dnia tygo­dnia i pole na datę.