10-elementowy zestaw szybkonagrzewających garnków EXPRES GOLD 4+1 GRATIS

289.91 

SKU: DA3860X Kategoria:

Opis

Dobre prze­wod­nic­two cie­pła umoż­li­wia szyb­kie nagrze­wa­nie. Oszczęd­ność cza­su pod­czas przy­rzą­dza­nia posiłków!