4 szt. napinacze do prześcieradła z klipsami zaciskowymi

22.68 

SKU: DA32441 Kategoria:

Opis

4 szt. napi­na­cze do prze­ście­ra­deł z klip­sa­mi zaci­sko­wy­mi, pro­ste, bar­dzo ela­stycz­ne, regu­lo­wa­na dłu­gość. Mate­riał guma, metal i pla­stik. Regu­lo­wa­na dłu­gość ok. 31 cm – 110 cm.

Dosko­na­le napię­te i dopa­so­wa­ne prześcieradło!

4 szt. ela­stycz­nych napinaczy

ciesz się w koń­cu wyso­kiej jako­ści i niczym nie­za­kłó­co­nym snem 😉
dener­wu­je Cię zmię­ty prze­ście­ra­dło, któ­re zwy­kle nie trzy­ma się tak, jak powin­no? Szyb­kim i prak­tycz­nym roz­wią­za­niem są napinacze 👌
dzię­ki napi­na­czom prze­ście­ra­dło będzie nie­za­wod­nie trzy­mać się w miejscu