Tajna szufladka/skrytka

24.29 

SKU: DA29401 Kategoria:

Opis

Sekret­na szuflada/ taj­na skryt­ka pod stół wyko­na­na z solid­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: szer. 9 x gł. 22 x wys. 3,5 cm.

 

 

Scho­waj swo­je drob­ne rze­czy oso­bi­ste lub arty­ku­ły papier­ni­cze pod stół.
W taj­nej szu­flad­ce możesz mieć ukry­te leki, przy­bo­ry do pisa­nia, nożyczki…itd.
Łatwa do zamon­to­wa­nia pod sto­łem lub biurkiem.
Mon­to­wa­nie na 2 sili­ko­no­we pod­kład­ki samoprzylepne.