Stojak/ociekacz na przybory kuchenne i sztućce

20.89 

SKU: DA31131 Kategoria:

Opis

Sto­jak /ociekacz na kuchen­ne przy­bo­ry i sztuć­ce, wyko­na­no z solid­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Zdej­mo­wa­na przed­nia i tyl­na część dla łatwe­go wyle­wa­nia wody. Wymia­ry: 15 x 15,5 x 21 cm.

 

wyko­rzy­stasz jako sto­jak lub ocie­kacz na sztuć­ce i przy­bo­ry kuchenne.