KARUZELA na przybory kuchenne

24.29 

SKU: DA29391 Kategoria:

Opis

KARUZELA na przy­bo­ry kuchen­ne- wie­sza­ny uchwyt z 8 obro­to­wy­mi haczy­ka­mi, wyko­na­no z solid­ne­go pla­sti­ku, moco­wa­nie do pod­kład­ki samo­przy­lep­nej. Wymia­ry: szer. 7 x gł. 14 x wys. 10 cm.

 

 

Zasto­su­jesz w kuch­ni do powie­sze­nia przy­bo­rów kuchen­nych lub na kory­ta­rzu np. do zwie­sza­nia kluczy.