STOJAK/ OCIEKACZ na przybory kuchenne i sztućce

24.29 

SKU: DA28881 Kategoria:

Opis

Sto­jak na przy­bo­ry kuchen­ne i sztuć­ce, wyko­na­no z moc­ne­go odpor­ne­go plastiku.Wymiary: 20 x 11 x 14 cm.

 

 

wyko­rzy­stasz nie tyl­ko do ocie­ka­nia sztuć­ców i przy­bo­rów kuchen­nych, ale tak­że do ich odkła­da­nia czy serwowania