Praktyczny plastikowy organizer na skarpety, pończochy i bieliznę

37.90 

SKU: DA28783 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ny pla­sti­ko­wy orga­ni­zer na bie­li­znę z miej­scem na naklej­kę (w zestawie)z odpo­wied­nim ozna­cze­niem. Wymia­ry: 31x 24,5 cm, wyso­kość 8 cm.

Wyko­rzy­stasz na skar­pe­ty, pod­ko­la­nów­ki, poń­czo­chy, rajstopy…
Pudeł­ka możesz zasto­so­wać też na sza­li­ki, kra­wa­ty, paski, ręka­wicz­ki i inne arty­ku­ły gospo­dar­stwa domowego.

DO SZAFEKSZUFLAD, komód i regałów
możesz je prak­tycz­nie ukła­dać na sobie, oszczę­dzą miej­sce w sza­fie czy szufladzie