OPASKA z materiałową kokardą

14.90 

SKU: DA27781 Kategoria:

Opis

OPASKA z mate­ria­ło­wą kokard­ką. Obwód 34 – 60 cm, sze­ro­kość opa­ski ok. 8 cm.

 

Aby masecz­ka nie inge­ro­wa­ła we wło­sy, musisz dobrze spiąć wszyst­kie pasma razem, a w tym pomo­że Ci ta słod­ka opaska.
Kosme­tycz­na opa­ska z kokard­ką chwy­ci wszyst­kie Two­je wło­sy a Ty będziesz wyglą­dać pięk­nie nawet z maską na twarzy.
Uro­czej opa­ski nie może zabrak­nąć w Two­jej łazien­ce, ile­kroć będziesz potrze­bo­wać nanieść masecz­kę, oczy­ścić skó­rę czy stwo­rzyć dosko­na­ły maki­jaż, opa­ska dobrze Ci posłuży.

Szyb­ko­sch­ną­ce, mięk­kie mikrow­łók­no (85% PES, 15% PAD), nie mecha­ci się i nie gniecie.