2 SZT. PRAWIDŁA DO BUTÓW

18.90 

SKU: DA27702 Kategoria:

Opis

2 SZT. PRAWIDŁA DO BUTÓW, dłu­gość 26 cm (dla rozm. ok. 35 – 39),wykonano z pla­sti­ku ze sta­lo­wą sprę­ży­ną dla łatwe­go dopa­so­wa­nia do roz­mia­ru obuwia.

 

Napi­na­cze utrzy­ma­ją buty we wła­ści­wym kształ­cie, wygła­dzą skó­rę i „zmarszcz­ki”!
Napię­te buty lepiej wysy­cha­ją i łatwiej pozby­wa­ją się odo­ru- wentylują!
Sprę­ży­no­wa część środ­ko­wa zapew­nia płyn­ne napi­na­nie obuwia.

Pra­wi­dła moż­na prak­tycz­nie ze sobą zatrzasnąć.