Wiszący kosz z mocnego plastiku, z dwiema przyssawkami

10.90 

SKU: DA26541 Kategoria:

Opis

Zawie­sza­ny kosz z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku z dwie­ma przy­ssaw­ka­mi­dla łatwe­go i szyb­kie­go mon­ta­żu na gład­kich powierzch­nia­chWy­mia­ry: 21 x 12 x 24 cm.
Moż­na go zawie­sić za pomo­cą przy­ssa­wek na wszyst­kie gład­kie powierzch­nie­lub powie­sić na drą­żek albo kra­wędź otwar­tej szafki.