3w1 ŚCIĄGACZKOSZCZOTKA mitoła / szczotka ryżowa do podłogi ze sciągaczką

30.81 

SKU: DA26563 Kategoria:

Opis

3w1 miotła/szczotka ryżo­wa do pod­ło­gi ze ścią­gacz­ką, z boku szczot­ki wgłębienia.Połączenie pla­sti­ku i gumy, meta­lo­wy kij, moż­na zawie­sić. Wymia­ry mio­tły: 31 x 6,5 x 7 cm,długość z uchwy­tem ok. 124 cm (wgłę­bie­nia 3,5 cm, ścią­gacz­ka 23 cm, szczot­ka wymia­ry: 30 x 5 cm, dłu­gość wło­sia: 2,5 cm).

3w1 ŚCIĄGACZKOSZCZOTKA

solid­ne włók­na do czysz­cze­nia trud­nych w usu­wa­niu zabrudzeń
wgłę­bie­nia do zeskro­ba­nia więk­szych warstw
prak­tycz­na ścią­gacz­ka do ście­ra­nia nad­mia­ru wody

 

kąt kija i szczot­ki zapro­jek­to­wa­ny dla wygod­nej pracy