Szczoteczka do zębów GoEco® BAMBOO, bambusowa z bardzo miękkim włosiem

18.90 

SKU: DA25083 Kategoria:

Opis

GoEco® BAMBOO SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW bam­bu­so­wa z bar­dzo mięk­kim wło­siem­dla deli­kat­ne­go czysz­cze­nia zębów, gład­ka ręko­jeść zapew­nia­ją­ca wygod­ny chwyt.Wymiary: wyso­kość wło­sia 1 cm, dłu­gość powierzch­ni czysz­czą­cej szczo­tecz­ki 2,3 cm,średnica uchwy­tu 1,3 cm, cał­ko­wi­ta dłu­gość szczot­ki 19 cm.

EKSTRA MIĘKKIE WŁOSIE przy­ja­zne dla zębów i dzią­seł – ZALECANE PRZEZ STOMATOLOGÓW oraz HIGIENISTÓW DENTYSTYCZNYCH

 

 

bar­dzo deli­kat­ne mięk­kie wło­sie przy­ja­zne dla zębów i dziąseł 
gład­ka ręko­jeść z bam­bu­sa dla kom­for­to­we­go chwytu.
kolo­ro­we wykoń­cze­nie dla łatwe­go roz­róż­nie­nia- ZAWSZE POZNASZ TĄ SWOJĄ!

 

 

Szczo­tecz­ki są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska i dodat­ko­wo mają pięk­ny design.