BABY TRON nocnik dziecięcy z oparciem

94.90 

SKU: DA23511 Kategoria:

Opis

BABY TRON, noc­nik dla dzie­ci z opar­ciem, wie­kiem i wyj­mo­wa­nym pojem­ni­kiem dla łatwe­go opróżniania.Wykonany z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go w kolo­rze mię­to­wym. Maks. pojem­ność ok. 1500 ml.Wymiary: 27,5 x 32 x 27,5 ; wyso­kość sie­dzi­ska ok. 14 cm; pojem­nik wewnętrz­ny 12 x 22 x 6,5 cm.
 

 

prak­tycz­ny wyj­mo­wa­ny pojem­nik dla łatwe­go opróż­nia­nia o maks. pojem­no­ści ok. 1500 ml
w zesta­wie rów­nież prak­tycz­ne, zdej­mo­wa­ne wieko

 

 

 

prak­tycz­ne opar­cie dla kom­for­tu i sta­bil­no­ści Two­je­go dzieciątka
za spra­wą tego “tro­nu” dziec­ko będzie wyko­ny­wa­ło potrze­by z radością